Svetovanje

Ste prepričani, da poznate svoje kupce?

Kupci niso nikoli statični. Zato je še toliko bolj pomembno, da poznamo njihove želje, pričakovanja in njihove potrebe. Izgradnja individualnih odnosov  s kupci, v času vse hitrejših sprememb trga, ja ključ za vašo konkurenčno prednost. Razumevanje struktur in nakupnega vedenja vaših kupcev je osnova za izgradnjo še tesnejših odnosov.

Z našim znanjem vam segmentiramo kupce. S pomočjo ustreznih ukrepov vzdolž življenjskega cikla, boste povečali vrednost za kupca.

Mi vam svetujemo spoznati vašega kupca!